نکات و مشکلات 9

مشکلات عمومی و خاصی که در اجرا کانفیگ و ... پیش میاد