نکات و مشکلات 7

مشکلات عمومی و خاصی که در اجرا کانفیگ و ... پیش میاد