نکات و مشکلات 6

مشکلات عمومی و خاصی که در اجرا کانفیگ و ... پیش میاد